BUDOWNICTWO

Generalne wykonawstwo
Oferujemy Państwu pełnienie obowiązków Generalnego Wykonawcy przez cały okres realizacji inwestycji w pełnym zakresie.
Jako Generalny Wykonawca zajmujemy się:
1. przygotowaniem oraz sprawdzeniem kompletności dokumentacji poprzez zlecenie wykonania niezbędnej dokumentacji geodezyjnej, geologicznej, terenowo-prawnej itp.
2. pozyskaniem niezbędnych uzgodnień i warunków pozwalających na realizację inwestycji
3. przygotowaniem dokumentacji technicznej obiektów inwestycji łącznie z planem realizacyjnym
4. sporządzeniem szczegółowego harmonogramu realizacji robót, dostaw i wyposażenia oraz jego uzgodnienie
5. pełnienie funkcji koordynatora robót i dostaw
6. nadzorem technicznym i inwestorskim we wszystkich branżach
7. zabezpieczeniem magazynowym dostaw
8. bieżącym i końcowym rozliczeniem finansowym robót i dostaw.
Z firmami i dostawcami zakwalifikowanymi do realizacji zawieramy stosowne umowy.

Usługi ogólnobudowlane
Oferujemy Państwu wykonawstwo robót w nowoczesnych i tradycyjnych technologiach w zakresie następujących prac:
* roboty budowlano – montażowe
* wykonanie przyłączy energetycznych
* kompleksowe prace inwestycyjno-montażowe
* budowy i remonty parkingów i chodników
* budowy sieci wodociągowych
* budowy sieci sanitarnych.
Posiadając wszechstronnie wykwalifikowaną kadrę i zaplecze produkcyjne gwarantujemy wysoką jakość wykonanych usług.

Osiedla domów