RECYKLING
Recykling czyli "wykorzystywanie odpadów technologicznych i surowców wtórnych do wytwarzania nowych produktów" jest w Polsce zagadnieniem stosunkowo nowym. W ostatnich latach wraz z rozwojem gospodarki możemy zaobserwować w naszym kraju duży wzrost liczby odpadów. Wiąże się z tym szereg problemów z bezpiecznym magazynowaniem zużytych materiałów oraz kosztem związanym z ich utylizacją. Na przeciw tym problemom oraz problemom związanym z ochroną środowiska naturalnego wychodzi właśnie idea recyklingu.
Przedsiębiorstwo Usługowe P.U. TELE-MAR Sp. z o.o. zajmuje się pozyskiwaniem metali kolorowych, głównie ze złomu kablowego metodą recyklingu, w oparciu o posiadaną szwedzką kompaktową linię technologiczną. Linia ta opiera przerób złomu kablowego na metodzie ekologicznej, całkowicie bezpiecznej dla środowiska, zastępując dotychczasowe sposoby odzysku metali, które polegały na metodzie wypalania izolacji i powodowały zanieczyszczenie powietrza i gruntu produktami spalania polietylenu oraz PCV.
Produktem końcowym recyklingu jest granulat metalu o czystości rzędu 99,9% oraz granulat PE, PVC w pełni nadający się do dalszej przeróbki. Nasze moce przerobowe oscylują w granicach 400 ton kabla w skali miesiąca.
P.U. TELE-MAR Sp. z o.o. posiada wszystkie niezbędne certyfikaty i zezwolenia wydane przez Starostwo Powiatowe i Prezydenta Miasta Raciborza oraz Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Raciborzu potwierdzające bezpieczny dla środowiska sposób przerobu złomu kablowego. Certyfikaty te honorowane są przez dostawców i są każdorazowo udostępniane celem udokumentowania zgodnego z przepisami ochrony środowiska sposobu recyklingu kabli.
Jesteśmy zainteresowani odbiorem każdej ilości złomu kablowego oraz metali kolorowych. Proponujemy Państwu konkurencyjne warunki handlowe, stałą współpracę oraz własne środki transportu.
Naszą atrakcyjność i wiarygodność doceniły takie przedsiębiorstwa jak Telekomunikacja Polska S.A. z Obszarów Telekomunikacji: Bielsko-Biała, Wrocław, Opole, Katowice z którą współpracujemy od 2000 roku.
Chcielibyśmy, aby również Państwo kojarzyli naszą Firmę z bezpieczeństwem środowiska naturalnego, fachowością i wysoką jakością obsługi, co zapewnia posiadany przez nas Certyfikat Jakości ISO 9001:2001.