Badania i pomiary kabli optotelekomunikacyjnych i linii optotelekomunikacyjnych
Wykonamy dla Państwa w pełnym zakresie badania i pomiary linii kablowych o torach miedzianych, jak również linii optotelekomunikacyjnych. Przeprowadzamy także badania kabli znajdujących się na bębnach przed dostarczeniem ich na plac budowy.
Na życzenie Klienta , wraz z pomiarami reflektometrycznymi, realizujemy również kompleksowo montaż złączy przelotowych, rozgałęźnych, a także przełącznic.
Dysponujemy nowoczesnym sprzętem i urządzeniami do techniki światłowodowej i kabli miedzianych.
Obsługa inwestycji telekomunikacyjnych
Oferujemy Państwu obsługę inwestycji telekomunikacyjnych obejmującą wykonawstwo robót teletechnicznych w zakresie:

* budowy
* montażu
* pomiarów
* przełączeń związanych z siecią optotelekomunikacyjną, jak i miejscową (magistralną i rozdzielczą).

1. Wykonawstwo sieci światłowodowych obejmuje:
* budowę kanalizacji kablowej pierwotnej i wtórnej, zgodnie z obowiązującymi normami ZN-97/TPSA-039, ZN-97/TPSA-040
* zaciąganie kabli światłowodowych metodą pneumatyczną z zastosowaniem urządzenia Lancier
* montaż kabli odbywający się metodą spawania za pomocą spawarki ERICSSON FSU 925 RTC
* pomiary parametrów linii światłowodowych, wykonane za pomocą reflektometra firmy „Ando”
* zakończenia kabli przełącznicą stojakową lub ścienną.
2. Wykonawstwo sieci miejscowej obejmuje:
* budowę kanalizacji kablowej zgodnie z zobowiązującymi normami ZN-97/TPSA-039, ZN-97/TPSA-040
* układanie kabli ziemnych wzdłużnie uszczelnianych w powłokach termoplastycznych, wciąganie do kanalizacji kablowej z użyciem wciągarki mechanicznej i zawieszenie na podbudowie słupowej zgodnie z normami ZN-96/TPSA-010, Zn*96TPSA/-027, ZN-96TPSA/-029.
3. Montaż kabli obejmuje:
* montaż złączy przelotowych, odgałęźnych, równoległych i rozdzielczych przy użyciu łączników żył z masą uszczelniającą
* złącze zabezpieczone jest osłoną termokurczliwą, wzmocnioną w postaci arkuszy.

Powyższy montaż jest zgodny z normami:ZN-96/TPSA-027, ZN-96/TPSA-029, ZN-96/TPSA-029, ZN-96/TPSA-030 oraz ZN-96/TPSA-031. Pomiary elektryczne wykonane są prądem stałym i zmiennym zgodnie z normą ZN-96/TPSA-02, przy użyciu reflektometru i mierników telekomunikacyjnych.

Prace wykonujemy według technologii stosowanych w Telekomunikacji Polskiej S.A. oraz innych operatorów stacjonarnych.

Posiadamy potencjał produkcyjny gwarantujący wykonanie robót sprawnie, zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001:2001 obowiązującym w naszym przedsiębiorstwie oraz obowiązującymi normami technicznymi. Zatrudniamy wysokiej klasy specjalistów. Dysponujemy niezbędnym specjalistycznym sprzętem do montażu i pomiarów kabli oraz prowadzenia robót ziemnych.

Przewierty sterowane oraz przeciski

Wykonujemy szybko solidnie, a co najważniejsze fachowo usługi w zakresie wykonawstwa robót inżynieryjnych w technologii bezwykopowej. Oferujemy usługi w zakresie wykonywania przewiertów sterowanych pod drogami, torami, rzekami, zbiornikami wodnymi, bagnami, gęsto zabudowanymi terenami miejskimi o wysokim zagęszczeniu mediów.

Przewierty wykonujemy systemami wiertniczymi, tj. TERRA MINI-JET, rakieta ziemna GRUNDOMAT oraz NAVIGATOR D7x11, D24a, D50x100a. Pozwalają one na wykonanie przewiertów na małych odległościach 10-12 m i małych średnicach O 100, a także na dużych odległościach, np. 500 m o średnicy do O 900. System ten umożliwia kontrole głębokości wiercenia do 30 metrów. Wszystkie przeszkody, tj.: fundamenty, kable, kanalizacja, zostają ominięte i głowica pilotażowa, którą posiadamy, trafia dokładnie do zaplanowanego celu. Sprzęt ten wykorzystywany jest do robót ziemnych: dla telekomunikacji, branży wodno-kanalizacyjnej i melioracji, gazownictwa i energetyki.

Technologia ta jest przyjazna dla środowiska, nie niszczy systemów korzeniowych i gleby, dzięki niej unikamy hałasu, brudu i kurzu oraz zakłóceń telekomunikacyjnych. Jest ekonomiczna, gdyż pozwala uniknąć zakłóceń ruchu na ulicach, autostradach, torowiskach, szlakach wodnych, co nieuniknione jest w przypadku wykonywania wykopów otwartych.

Telekomunikacja

Od 1997 roku jesteśmy partnerem Telekomunikacji Polskiej S.A. Grupa pracowników zatrudnionych w PzP, czyli praca za pracownika, wykonuje usługi w zakresie robót teletechnicznych, przede wszystkim na zlecenie Telekomunikacji Polskiej S.A. Wykonujemy również inwestycje zlecone przez innych inwestorów.

W 2002 roku PU TELE – MAR podpisało umowę z TP S.A. Bielsko-Biała na utrzymanie sieci na terenie powiatu Raciborskiego i Wodzisławskiego, w związku z czym w imieniu TP S.A. prowadzimy nadzory nad robotami telekomunikacyjnymi.

Zakres naszych usług obejmuje m.in.:

1. Utrzymanie i konserwację sieci oraz kanalizacji teletechnicznej.
2. Wykonanie nowych instalacji abonenckich (linia napowietrzna, w kanalizacji, ułożona w ziemi)
3. Przebudowa sieci telekomunikacyjnej magistralnej i rozdzielczej.
4. Obsługa usług cyfrowych :
* Neostrada
* DSL
* ISDN
* SDI
* łącza 1Mb i 2Mb
5. Wykonywanie pomiarów:
* pomiary szerokopasmowe
* pomiary prądem stałym
* pomiary tłumienności
* pomiary oporności, izolacji itp.
6. Montaż centralek telefonicznych, konserwacja, budowa sieci wewnętrznej.