Walcówka miedziana

Firma P.U. Tele-Mar Sp.z o.o. jest jednym z czołowych dystrybutorów walcówki miedzi typu Cu – wire ETP1 ( CW003A) na polskim rynku.
Parametry techniczne walcówki:

Produkt: Walcówka Cu- wire ETP1 (CW003A)
Norma: EN 1977, ASTM-B 49, DNI-1708
Materiał wsadowy: Katody gatunek: Cu-Cath-1
Zanieczyszczenia: 50-250 ppm (maks. 400 ppm)
Właściwości fizyczne: Przewodność w 20°C: min. 58,58 MS/m (101%IACS)
Wydłużenie Spirali ( EN 12893): 450 + / - 10 mm
Wydłużenie ( 200 mm): 44% + / - 2%
Wytrzymałość na zerwanie ( 200 mm): 220 MPa + / - 5 MPa
Pakowanie: Walcówka dostarczana jest w kręgach. Kręgi transportowane są na drewnianych paletach, umocowane stalowymi taśmami. Każdy krąg jest zabezpieczony termokurczliwą folią polietylenową w celu ochrony przed wpływem warunków zewnętrznych.
Wymiary palety: 1850/1850/150mm
Wewnętrzna średnica kręgu: 1000mm
Zewnętrzna średnica kregu: 1900mm