USŁUGI WODNO KANALIZACYJNE

W zakresie robót instalacyjnych branży sanitarnej wykonujemy następujące prace:
* kanalizacja sanitarna, grawitacyjna i ciśnieniowa
* kanalizacja deszczowa, odwodnienie terenu, drenaże
* przepompownie ścieków
* wodociągi z rur polietylenowych
* przydomowe oczyszczalnie ścieków
* instalacje wewnętrzne WOD-KAN
* przewierty sterowane oraz przeciski.

Wszystkie zadania, które nasze przedsiębiorstwo do tej pory zrealizowało otrzymały pozytywną opinię inwestorów.